ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ރަންޔޫބިލް އާއެކު މުޅިން އައު ތިން ހިދުމަތެއް ތައާރަފު ކޮށްފި

30 އޭޕުރީލު 2018 0

މިނިސްޓަރ ނާޒިމް، ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑިޖިޓަލް އެކްސްރޭގެ ހިދުމަތް ފައްޓަވާ ދެއްވަނީ. ފޮޓޯ: ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ރަންޔޫބިލް އާއި ދިމާކޮށް އެހޮސްޕިޓަލުން ހިދުމަތް ހޯދާ ރައްޔިތުންނަށް މުޅިން އަލަށް ތިން ހިދުމަތެއް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުގެ ރަންޔޫބިލްއާ ދިމާކޮށް ހިންގަމުންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިއްޔެ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އަލަށް ފަށާފައި ވަނީ ދަތާއި ތައިރޮއިޑްގެ ފަރުވާ އަދި ޑިޖިޓަލް އެކްސްރޭގެ ހިދުމަތެވެ. އެންމެ ފަހުގެ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާ އެކު ފެށިގެންދިޔަ މި ހިދުމަތްތައް ފައްޓަވާ ދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމެވެ.

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ