އަފްޒަލް

އަފްޒަލް (ހަތްވަނަ ބައި)

ފަޔާޒް އަވަސްވެގަތީ އަފުޒަލްގެ ޚަބަރެއް ބެލުމަށެވެ. ތުވާލިގަނޑުން ނިވާކޮށްލަމުން އެނދުމައްޗަށް...

9 މާރިޗު 2013 0

އަފްޒަލް (ފަސްވަނަ ބައި)

"އަފްރޭ... އަހަންނަށް މައާފުކުރޭ... މިއަދު އަހަންނަށް... އަހަންނަށް މިހުރެވުނީ އަފުރޭގެ...

9 މާރިޗު 2013 0

އަފްޒަލް (ދެވަނަ ބައި)

"ކާކު ކިޔާދޭ އެއްޗެއްސެއް؟" "ނޭނގެ! މި ނުލާހިކު ހަލަބޮލި ދުވަސްކޮޅެއްނު! ރަށުތެރޭ...

9 މާރިޗު 2013 0