ސިއްހަތު

ލޮލުރޯގާ

(މަޢުލޫމާތު: މައޯކުލިނިކް؛) ލޮލުރޯގާ (conjunctivitis) އޭ ކިޔަނީ ލޮލުގެ ހުދުކަޅީ(conjunctiva)...

19 ޑިސެމްބަރު 2014 0

ފާނަބަސަންދު

ތަޢްރީފް ފާނަބަސަންދު (ޗިކަން ޕޮކްސް) އަކީ ވައިރަހެއްގެ ޒަރީއާއިން ޖެހޭ ގައިން...

1 މެއި 2014 1

ބަރަބޯ

ބަރަބޮލަކީ ރާއްޖޭގައި ފަސޭހައިން ހެދޭ ތަރުކާރީއެކެވެ. ބަރަބޯ ހިމެނޭނީ ކިއުކަމްބާ...

11 ފެބުރުއަރީ 2014 1