ސަޢުދުﷲ ރަޝީދު

ނޮޅިވަރަންފަރު ގިމަން (3)

7 މާރިޗް ދުވަހުގެ ލިޔުމާއި ގުޅޭ ތައާރަފްގެ ބައްދަލުވުމުން މިންޖުވީއިރު، ސިކުންތުކަށި...

17 މާރިޗު 2014 4

ހަހަރު (2ވަނަބައި)

3 މާރިޗް 2014 ވަނަ އަދަދާއި ގުޅޭ "ދަރިފުޅާ! ނިދާކަށް ނުވޭތަ؟"...

12 މާރިޗު 2014 3

ހަހަރު

ޒީޝާ ފޮތަކަށްފަހު ފޮތެއް ދަބަހަށް އަޅަމުންގެންދިޔައީ ފަރިތަކަމާއެކު، އަވަސް އަވަހަށެވެ....

3 މާރިޗު 2014 8

ނިމުމެއްނުވާ ލޯބި...

މަޑު މަޑު ފިނި ވައިރޯޅި ބީހިލުމާއިއެކު އަހަރެންގެ ލޯ މަރާލީމެވެ....

24 ފެބުރުއަރީ 2014 7