މުޙައްމަދު ނަސީމް

ނ. މާފަރު (ތަރުވާޒް)

ލޯބީގެ ބަލިމަޑުކަން

ލޯތްބަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ބައްޔެއް ނުވަތަ ބަލިމަޑުކަމެއްވެސް ނޫނެވެ. އަދި...

31 ޖެނުއަރީ 2014 1

އަދުގެ ދަރިވަރުން

މިއަދު މިއުޅޭ ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގަ އަޚްލާޤެއް ނެތޭ މިއަދު އެކަމާ ޤައުމު...

26 ނޮވެމްބަރު 2013 0

ދެނަހުރީމްތަ؟

އޭ ބަނީއާދަމް ތެދޭ ކަލެއަށް އެނގޭހެއްޔޭ އެކަން ހޭދަކުރިޔަސް އުފަލުގައި އަދު...

13 ނޮވެމްބަރު 2013 1

އެއިޑްސް

ދުނިޔެއިން ލިބޭ އުފަލުން ތިމާ މަހުރޫމު ކުރުވާ ބައްޔެކޭ އުނިކަން ހަޔާތަށް...

29 އޮކްޓޫބަރު 2013 0

އެލޯ

އެ ލޮލުގައި ޚާއްޞަ ބާރެއް ޚާއްޞަ ނޫރެއް ޚާއްޞަ ވިދުމެއްވޭ އެލޮލުގާ...

22 ސެޕްޓެމްބަރު 2013 0

މަންމަން ލޯބި

ފެނުމުން ލޮލަށް ފުރަތަމަ ފަހަރު އަސަރެއް މިހިތަކަށް ނުކުރިޔޭ ފެނުމުން ދެވަނަ...

12 އޮގަސްޓު 2013 0

ރޭޕު

ބަހަކީ އަޑުއަހާލަން އެހާ ފަސޭހަ ބަހެއް ނޫނެވެ. ކެމްބްރިޖް އެޑްވާންސްޑު...

7 އޮގަސްޓު 2013 0

އެ ޖުމުލަ

އެއީ އަހަރެންގެ މުޅި ތައުލީމީ ހަޔާތުގައިވެސް އެންމެ ދެރަވި ދުވަހެވެ....

30 ޖުލައި 2013 0

ބައެއްފަހަރު

ބައެއްފަހަރު ކަންކަމުގަ ބާކީވެޔޭ ބައެއްފަހަރު ގޮތްހުސްވެ މާޔޫސްވެޔޭ ބައެއްފަހަރު ދުނިޔޭގަ ބިކަވެސް ވެޔޭ ބައެއްފަހަރު...

26 ޖުލައި 2013 2