މަޖިލިސް އިންތިޚާބު 2019: އާދަމް މޫސާ ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައިފި

18 ފެބުރުއަރީ 2019 8

ކުރިއަށްއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި، އިހަވަންދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރުމަށް އާދަމް މޫސާ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ. އާދަމް މޫސާގެ ކެނޑިޑެންސީ ފޯމް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ އިއްޔަގެ  ވަގުތެއްގައެވެ.

ވެރިކަންކުރާ ކޯލީޝަނުގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޓިކެޓްގައި މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ އާދަމް މޫސާގެ ކެނޑިޑެންސީ ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ އިވެންޓްގައި އެބޭފުޅާގެ އާއިލާޔާއި ގުޅުންހުރި ބައެއްފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކަމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ޖޭޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރި، މުހައްމަދު އަބުދުﷲ (މުހައްމާ) ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި، އިހަވަންދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރުމަށް މިހާތަނަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ތިން ފަރާތަކުންނެވެ. އެއީ ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓްގައި އަހްމަދު ނަސީރު އާއި އެމްޑިޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރާ މުހައްމަދު ޝިފާއުގެ އިތުރުން ޖޭޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރާ އާދަމް މޫސާއެވެ. މިބޭފުޅުންގެ އިތުރުންވެސް ބައެއްފަރާތްތަކުންވަނީ މަޖުލިސް އިންތިހާބުގައި އިހަވަންދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިޚާބް 2019

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

ވަރަށް ޚުލުޤުހެޔޮ އިހުލާސްތެރި ބޭފުޅެއް․ މިހާތަނަށް ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ޝަޢުޤުވެރި ކެނޑިޑޭޓަކީ އާދަމް މޫސާ․ އަހަރެންގެ ވޯޓު ލިބޭނެ․ ކާމިޔާބީއަށް އެދެން․

– 18 ފެބުރުއަރީ 2019 3

Dhabukuri maniku isvehthiyakuri kanthakuge hithiraha lahvaalaanan

– 18 ފެބުރުއަރީ 2019 3

Thinoonee nethow nazahaitheri eh.j

– 18 ފެބުރުއަރީ 2019 1

Dhen nethw hulguheyo ahlaagu ragalhu thedhuveriveri eh minoonee... <br>JP ah boduthanun no

– 18 ފެބުރުއަރީ 2019 1

Thinoonee nethow nazahaitheri eh m9j

– 18 ފެބުރުއަރީ 2019 1

adham moosa eh nuhovene gaasim kithame vareh kurias mifaharu NASEER HOVAANY

– 18 ފެބުރުއަރީ 2019 1

ވަރަށް ޚުލުޤުހެޔޮ އިހުލާސްތެރި ބޭފުޅެއް․ މިހާތަނަށް ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ޝަޢުޤުވެރި ކެނޑިޑޭޓަކީ އާދަމް މޫސާ․ ވޯޓު ލިބޭނެ․ ކާމިޔާބީއަށް އެދެން․

– 18 ފެބުރުއަރީ 2019 2

ގިނައިން މޭވާ އަޅައިފަ ހުންނަ ގަހަކަށް ބަޅި އުކާލެއް ގިނަވާނެކަމީ ދުނިޔެ ދައްކާ ޙަޤީޤަތެވެ. <br>#majilis19 <br>Adam Moosa

– 19 ފެބުރުއަރީ 2019 1