ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ މެއި 27 ކަމަށް ނިންމައިފި

25 މެއި 2017 0

 

މިއަހަރުގެ ޝައުބާން މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހަކީ މާދަމާ ކަމަށާއި ރަމަޟާން މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހަކީ ހޮނިހިރު ދުވަސް ކަމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، މިނިސްޓުރީ އޮފް އިސްލާމިކު އެފެއާޒް އިން ދެންމެ އިއްވި ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ މިރޭ ރާއްޖެ އަށާއި އަދި އެއްވެސް އިސްލާމީ ގައުމަކަށް ހަނދު ފެނިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެ އަށާއި އިސްލާމީ އެއްވެސް ގައުމަކަށް މިރޭ ހަނދު ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ނެތް ކަމަށް ފަލަކީ ހިސާބުންދައްކާ ކަމަށްވެސް ބަޔާނުގައި ވެއެވެ..

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ