[HEADER BANNER]
[AD]

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި އިހަވަންދޫން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

25 ޖޫން 2016 1

މަސްތަވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެހި ތަކަކާއިއެކު އިހަވަންދޫއިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ޕޮލިސް މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ރޭގެވަގުތެއްގައި އިހަވަންދޫން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 27 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާގެ އަތުން މަސްތުވާ ތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް އަޅާފައިވާ ދެ ސެލޯފިންކޮޅު ފެނިފައި ވާކަމަށެވެ.

މިމައްސަލަ ފުލުހުން މިހާރުދަނީ ތަޙުޤީގު ކުރަމުންނެވެ.

[BOTTOM CONTENT BANNER]
މަސްތުވާތަކެތި

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

Maadhama dhooknlaane.

– 2 ޖުލައި 2016 0