17 އޭޕްރީލް 2014 ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު
މެރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މީހާ އެކަމުން ސަލާމަތްވިގޮތް

ބަލާލް އޭ ނަމަކަށް ކިޔުނު އީރާންގެ އެ ޒުވާނާ ދަންޖެއްސުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދަށް ގެނެވުނެވެ. އެއިރު އެތަނުގައި މަންޒަރު ބެލުމަށް އެތަށްބަޔަކު...

އެންމެފަސް
މަޤްބޫލު
12 އޭޕްރީލް 2014 1 ހިޔާލު
ލޮސްޓް
  • 1
  • 2
HTML tutorial
HTML tutorial